23 października 2019

Kontakt

RHT Sp. z o.o.
poprzednia nazwa (Rolhut Sp. z o.o.)

ul. Ujastek 5B
31-752 Kraków
NIP: 6780052204

tel. 516 517 988

RHT Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000191694, NIP 6780052204, REGON 350538346. Kapitał zakładowy wynosi 500.000,00 zł, wpłacony w całości.

Nr rejestrowy BDO: 000515424